Hỗ trợ trực tuyến Tư vấn Online

Sứ mệnh của Hội Dinh Dưỡng

SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

Hiện nay nhu cầu thông tin dinh dưỡng là hết sức bức thiết với cuộc sống hàng ngày.

Tuy nhiên, các thông tin người tiêu dùng có được, cho tới nay, phần lớn là thông tin không chuẩn, không có kiểm chứng và không được xuất bản bởi một cơ quan chuyên nghiệp hay một tổ chức uy tín trong lĩnh vực dinh dưỡng.

Chúng tôi, Hội Dinh Dưỡng Việt Nam (VINUTAS), đảm nhận trách nhiệm cung cấp thông tin chuẩn mực và đúng đắn về mọi mặt của dinh dưỡng tới cộng đồng, vì một cộng đồng khỏe mạnh !
 
Sứ mệnh